GENDAM SULUK LINGLUNG

GENDAM SULUK LINGLUNG

Adalah ilmu doa dan ritual yang prinsipnya untuk meredam perkara yang melibatkan hukum (persidangan). Dengan ilmu doa dan ritual ini masalah yang dihadapi akan menempuh jalan yang damai, secara kekeluargaan tanpa perlu ribut atau masalah yang dihadapi menjadi semakin rumit.